Welcome to Cashback Europe
Euro Voucher

Successful Payouts

De som står bak Cashback Europe PLC har utviklet og markedsført liknende kampanjer som har utbetalt millioner av euro til tusenvis av personer som har rettet korrekte krav om tilbakebetaling.

 

Successful Payouts

Do you remember or forget?

Hver dag glemmer vi viktige oppgaver og datoer slik som fødselsdager og andre merkedager og datoer for betaling av veiavgift, bilskatt og bilforsikring. Hvor ofte har du unnlatt å fylle inn et garantiskjema når du har kjøpt et nytt apparat? Hvor ofte har du kjøpt et lodd og deretter glemt å sjekke om du har vunnet?

 

Do you remember or forget?

Big Rewards