About Cashback Europe

 

Cashback Europe Plc vyvinula hotovostní slevový program Euro Voucher - pobídku vybraných maloobchodníku a obchodníku svým zákazníkum, který jim nabízí príleitost získat refundaci kupní ceny a do výše 100% za pouhých 36 mesícu.

 

 

 

Plné nebo ?áste?né vrácení pen?z  nabízejí maloobchodníci nebo pracovníci marketingu (velkoobchodníci) pro širokou škálu spot?ebního zboí. Prodej výrobk? se bude lišit  výškou ceny poloek od vysokých jako jsou auta, dovolená, lod? a motorky, po útraty nízké za zboí kadodenní pot?eby jako jsou domácí spot?ebi?e, které zahrnují poloky typu varné konvice, elektrické holící strojky, DVD p?ehráva?e apod.

 

 

Za kadý vystavený Euro voucher zaplatí obchodník servisní poplatek (procenta z hodnoty voucheru) spole?nosti Cashback Europe PLC. Pom?rná ?ást plateb všech aktivních obchodník? je deponována do jednotlivých 3 m?sí?ních podíl?, které jsou kontrolovány profesionálními nezávislými kustody.

Peníze z kadého podílu jsou uloeny na vkladový ú?et s vysokým úrokem v hlavních UK bankách.

Kdy je podíl splatný po 36 m?sících, nezávislý kustod je zodpov?dný za splatné výplaty oprávn?ným dritel?m voucher? dle smluvních podmínek systému Euro Voucher.