About Cashback Europe

 

Cashback Europe PLC har utviklet tilbakebetalingskampanjen Euro Voucher – et incentiv som utvalgte kjøpmenn og forhandlere tilbyr sine kunder og som gir disse muligheten til å motta en tilbakebetaling av inntil 100 % av kjøpsprisen, etter bare 36 måneder.

 

 

 

Løsninger for fullstendig eller delvis tilbakebetaling tilbys av kjøpmenn og forhandlere (”forhandlere”) på et bredt utvalg av forbruksvarer. Varene som selges varierer fra høyprisvarer, som biler, ferier, båter og motorsykler, til lavpris- og dagligvarer inkludert husholdningsprodukter, slik som kjeler, elektriske barbermaskiner og DVD-spillere.

 

 

For hver Euro Voucher som blir utstedt betaler forhandleren en tjenestegebyr (prosentandel av voucherens verdi) til Cashback Europe PLC. En del av innbetalingene fra alle de aktive forhandlerne blir deretter satt inn på en enkelt 3 måneders transje som kontrolleres av profesjonelle uavhengige forvaltere. Pengene fra hver transje settes i en høyrentekonto i en av de større bankene i Storbritannia. Når transjen modner etter 36 måneder, vil de uavhengige forvalterne være ansvarlige for å gjennomføre de utbetalingene ihendehaverne av kvalifiserte voucherer har krav på i samsvar med betingelsene og vilkårene til Euro Voucher-kampanjen.