Cashback Europe Claim Process

 

Registration Stage...

 

Po 14 dnech od data vystavení vašeho Euro Voucheru a během 28 dnů od téhož data zaregistrujte svůj záměr uplatnit požadavek:

Navštivte zákaznickou sekci našich stránek, klikněte na "Zaregistruj můj požadavek", pak se přihlašte za použití čísla vašeho certifikátu a nákupním referenčním číslem (č. faktury/kupní smlouvy). Když už jste v zákaznické sekci, musíte pak zadat heslo a kliknout na odkaz "Zpracuj můj požadavek".

 

Zaslat doporučenou poštou na  centrálu Cashback Europe fotokopii podepsaného originálu Euro Voucheru (originál si ponecháte) a kopii originálu faktury nebo čárový kód z balení výrobku.

2

Cashback Europe PLC

Garrison House, 3 Library Ramp, P.O. Box 1469, Gibraltar

Claim Stage

 

Během 30 dní od 3. výročí od data vystavení musíte předat svůj nárokovaný požadavek takto:

Navštívíte zákaznickou sekci našich stránek, kliknete na "Zpracuj můj požadavek", pak se nalogujete pomocí čísla certifikátu a hesla (vytvořeného během fáze registrace). Automaticky budete převedeni do sekce předávání dokumentů tak, aby dokumenty k požadavku mohly být předány dle popisu bodu (b) níže.

 

Přiložíte naskenované kopie pouze ve formátu jpeg nebo gif maximální velikosti 3 MB na přiložený dokument. Požadované dokumenty:

i.EURO VOUCHER – přední strana Euro Voucheru (kde jsou uvedeny vaše údaje).
ii.DŮKAZ O NÁKUPU - kopie originálu kupní smlouvy/faktury s potvrzením o platbě, které jste obdrželi od obchodníka.
iii.OVĚŘENÍ IDENTITY - kopii platného cestovního pasu/řidičského průkazu nebo účet za vodu, plyn či elektřitnu (ne starší 3 měsíců). .

 

Kliknete na odesílací tlačítko ("Požadavek")