Cashback Europe Claim Process

 

Registration Stage...

 

Registreer tussen 14 en 28 dagen na aankoop van uw Euro Voucher uw intentie het bedrag op te eisen door:

Het consumentengedeelte van onze site te bezoeken, te klikken op "registreer mijn claim" en daarna in te loggen met het certificaatnummer en het referentienummer (rekening-/contractnummer). Wanneer u zich dan in het consumentengedeelte van de site bevindt dient u een wachtwoord in te voeren en klikken op de link "Verder met claim"

 

Door, per post en met bericht van bestelling, een ondertekende kopie van de originele Euro Voucher naar het hoofdkantoor van Cashback Europe te verzenden met een kopie van de originele rekening of de streepjescode van de verpakking van het desbetreffende product.

2

Cashback Europe PLC

Garrison House, 3 Library Ramp, P.O. Box 1469, Gibraltar

Claim Stage

 

3 Jaar na datum van uitgifte en binnen 30 dagen na die datum moet u uw claim indienen door:

Het consumentengedeelte van onze site te bezoeken, te klikken op "Behandel mijn claim" en daarna in te loggen met het certificaatnummer en wachtwoord (dat u heeft gecreëerd tijdens de registratiefase) U zult dan automatisch worden doorgelinkt naar de sectie documentbehandeling waar u de documenten voor uw vordering kunt indienen zoals onderstaand (b) nader wordt uitgelegd.

 

Door gescande kopieën (enkel in jpeg- of gif-bestandsformaat) bij te voegen van maximaal 3 megabytes per bijgevoegd bestand van de volgende documenten:

i.EURO VOUCHER – Voorzijde van de Euro Voucher (waarop uw gegevens staan).
ii.AANKOOPBEWIJS – Kopie van de originele contractovereenkomst / aankooprekening met bevestiging van betaling daarvan die u heeft verkregen van de winkelier.
iii.LEGITIMATIE - Kopie van een geldig paspoort / rijbewijs of een rekening van een nutsbedrijf (minder dan 3 maanden oud)

 

Door te klikken op de verzendknop ("Claim").