Cashback Europe Claim Process

 

Registration Stage...

 

I tidsrommet som løper fra 14 dager etter utstedelsesdatoen til din Euro Voucher til 28 dager etter den samme datoen må du registrere at du har til hensikt å rette krav ved å:

Gå inn på kundedelen av vår webside og velg ”Registrer mitt krav”, logg deg deretter på med ditt vouchernummer og kjøpsreferansenummer (kvitterings- eller kontraktnummer). Når du har kommet inn på kundedelen av websiden må du skrive inn ditt passord og deretter velge ”Gå videre med mitt krav”.

 

Send en fotokopi av den originale underskrevne Euro Voucheren (behold originalen) og en kopi av den originale kvitteringen eller strekkoden fra produktemballasjen til Cashback Europe sitt hovedkontor som rekommandert forsendelse.

2

Cashback Europe PLC

Garrison House, 3 Library Ramp, P.O. Box 1469, Gibraltar

Claim Stage

 

Innen 30 dager etter treårsdagen for utstedelsesdatoen må du sende inn ditt krav ved å:

b. Besøke kundedelen av vår webside og velg ”Behandle mitt krav” og logg deg deretter på med ditt vouchernummer og passord (som du opprettet når du registrerte deg). Du vil deretter bli automatisk sendt videre til websidens del for innsending av dokumenter for at dine dokumenter relatert til kravet skal kunne bli innsendt i samsvar med (b) under.

 

c. Legg ved skannede kopier, som må være i formatene .jpeg eller .gif og veie maksimalt 3 megabytes per fil, av de følgende dokumentene:

i.EURO VOUCHER – forsiden på din Euro Voucher (hvor dine personalia fremgår).

ii.KJØPSBEVIS - kopi av den originale kjøpskontrakten / kvitteringen med bekreftelse av betalingen av denne, som gjort av deg til forhandleren.
iii.IDENTITETSBEVIS- kopi av gyldig pass / førerkort eller regninger for strøm- eller vannforsyning (mindre enn 3 måneder gammel).

 

Klikk på sendeknappen (”Krev”).