Tento propagační Cashback Europe Euro Voucher ("Euro Voucher") je vám, jmenovanému držiteli(ům), dále jen "držitel", prezentován jménem společnosti Cashback Europe Plc., majitelem Euro Voucher.

 

Společnost Sochalls,  autorizovaní účetní, sídlem 9 Wimpole Street, London, W1G 9SR, byla určena kustodem a bude zodpovědná za obdržení všech plateb od obchodníků a zajistí, aby částka splatná příslušným držitelům byla převedena na zvláštní účet kustoda.

 

Tento Euro Voucher je součástí Cashback Europe Plc. Euro Voucher programu ("program"). Tento program není pojišťovacím produktem ani formou ručení nebo investic.

 

Tento Euro Voucher zahrnuje smluvní podmínky, které musí být pečlivě prostudovány. Pokud máte v úmyslu nárokovat svůj požadavek, pak budete vázáni těmito podmínkami.

 

Aby byl váš Euro Voucher považován za platně vystavený, pak vám musí být prezentován společností Cashback Europe Plc.

 

Obchodník vstoupil do smluvního vztahu s Cashback Europe Plc. tak, aby předával Euro Vouchery svým zákazníkům a souhlasil realizovat platby jeho jménem kustodovi ve výši 12% hodnoty každého prezentovaného Euro Voucheru.

 

Po obdržení částky od obchodníka  zaplatí kustod 45% z této částky na kustodský účet, který bude použit pro účely výplat těm jmenovaným držitelům, kteří úspěšně zaregistrovali svůj záměr požadavku a kteří v době splatnosti následně správně uplatní svůj nárok.

 

Zdanitelné poplatky kustoda za kontrolu kustodského účtu budou placeny z tohoto účtu.

 

Splatnost nastává při třetím výročí od data vystavení uvedeném na Euro Voucheru a v našich záznamech.

 

V období 30 dnů po splatnosti (3. výročí od data vystavení) zašle Cashback Europe Plc. do zákaznické sekce webových stránek s názvem "Zpracuj můj požadavek" potvrzení každému jmenovanému držiteli, který postupoval v souladu se smluvními podmínkami Fáze 1.

 

Během tohoto 30denního období musí držitel naplnit Fázi 2 procesu vznesení požadavku.

 

Předmětem obou fází tohoto procesu je vznesení požadavku způsobem specifikovaným v těchto smluvních podmínkách. Kustod bude instruován k vyřízení relevantních plateb jmenovanému držiteli během 60 dnů po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí.

 

Náš počítačový program vypočítá splatnou částku pro všechny úspěšné jmenované držitele na základě kalendářního čtvrtletí 1. Tak například, pokud v prvním čtvrtletí částka uložená pro úspěšné jmenované držitele dosáhla sumy £200.000,-, pak tato částka bude po 36 měsících rozdělena mezi úspěšné jmenované držitele v závislosti na vzájemném poměru hodnot jejich Euro Voucherů. Pokud hodnota Euro Voucherů oprávněných jmenovaných držitelů čítá dohromady částku £400.000,-, pak každý úspěšný jmenovaný držitel obdrží 50% hodnoty uvedené na svém Euro Voucheru.

 

Obě strany, jak obchodníci tak kustodové mají zakázáno jakkoliv asistovat jmenovanému držiteli, a proto s vámi nebudou komunikovat dokud nevznesete svůj požadavek a my vám po jeho posouzení neoznámíme výsledek na webových stránkách v sekci "zpracuj můj požadavek". Jmenovanému držiteli není zakázáno vyhledat pomoc u třetí strany mimo organizaci obchodníka nebo Cashback Europe Plc.

 

Ve výjimečných případech, kdy webové stránky budou dočasně nedostupné po jakoukoliv dobu, která by mohla zapříčinit pozdní uplatnění nároku, vám automaticky zaručujeme dodatečný čas ke vznesení vašeho požadavku za předpokladu, že jej provedete do 7 dnů od opětovného uvedení stránek do normálního chodu.


V případě jakýchkoliv nesrovnalostí, které nebudou moci být vyřešeny mezi jmenovaným držitelem a Cashback Europe Plc., bude požádán kustod o arbitráž.

 

Tento Euro Voucher není v žádném případě vámi přenositelný nebo postupitelný.

 

Tento Euro Voucher a tyto smluvní podmínky jsou ucelenou dohodou mezi vámi, obchodníkem a Cashback Europe Plc. a nesmíte se spoléhat na žádné ústní nebo písemné prezentace, které nejsou obsaženy v těchto smluvních podmínkách.

 

Jakákoliv komunikace po uplatnění požadavku v souvislosti s Euro Voucherem musí být vedena na nás prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách a odpovědi vám budou zasílány e-mailem. Nebudeme odpovídat na žádnou jinou formu komunikace.

 

Stavba, platnost, interpretace a prezentace těchto smluvních podmínek a všech souvisejících záležitostí je řízena právem a může být exkluzivně předmětem jurisdikce soudů Gibraltaru.

 

Pokud je na Euro Voucheru uvedeno více než jedno jméno a adresa jmenovaného držitele, splatná platba bude provedena jen na jednu osobu jmenovanou na Euro Voucheru a nikoliv na další stranu. Platba bude zaslána na poslední adresu uvedenou v našich záznamech.

 

V případě úmrtí bude výplata provedena k rukám nebližšího příbuzného držitele na základě kopie relevantního úmrtního listu zaslaného nám  společně s údaji o nejbližším příbuzném.

 

Smluvní podmínky tohoto Euro Voucheru byly stanoveny tak, aby byly spravedlivé pro všechny strany. Požadavek nebude moci být přijat a zpracován za následujících okolností:

 

  1. Pokud nám obchodník nezaplatí za vystavení vašeho Euro Voucheru.
  2. Pokud, nezávisle na výše uvedeném, nebude přesně dodržen časový limit požadavku.
  3. Pokud, nezávisle na výše uvedeném, při prvním předložení požadavku nebude postupovano předepsaným způsobem.
  4. Pokud některý z dokumentů požadavků neobdržíme nebo ho nebudeme moci ověřit.
  5. Pokud vy nebo další jmenovaný držitel Euro Voucheru jste ředitelem, úředníkem, majitelem, partnerem, zaměstnancem nebo spolupracovníkem nebo členem rodiny obchodníka nebo někoho z Cashback Europe Plc.